Wednesday, June 26, 2019
   
Text Size
Login English Version

Research Hot News


   เวทีวิชาการ เลี้ยงเก่ง ลูกแกร่ง ด้วยพลังบวก alt

DSC 0160

 

DSC 0143

 

DSC 0048

DSC 0185

 

 กิจกรรมสัมนาศูนย์วิจัยวิชาการฯalt

 24831166 1917845868232561 4998909519928370747 o

24796767 1917846404899174 6635826474344624680 n

24958705 1917846094899205 8414877071206278463 o

25074890 1917846671565814 3121337762730207290 o

 
 
 
 
 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร (EF) ในเด็กปฐมวัยalt
 
alt
 
 alt
 
 การอบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างวินัยเชิงบวก ด้วยนิทาน 101s ตอน "นิทานสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF"alt 
 
 
 alt
 
alt

 

 

การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระดับชาติ ครั้งที่ 4  alt

    

 

 2

 

           

 

 

 

           1f

 

 

การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระดับชาติ ครั้งที่ 4

 

“คุณภาพเด็กปฐมวัย คุณภาพ ประเทศ”

 

จัดโดย

 

 

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ร่วมกับ

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

 

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 -16.30  น. ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว

 

กรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติ จากท่านพลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี มาเป็นองปาฐก     

 

ในการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “คุณภาพเด็กปฐมวัย คุณภาพประเทศ” อีกทั้งมีวิทยากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

 

และผู้เชี่ยวชาญในสาขาเด็กปฐมวัย การประชุมมีทั้งขององค์ความรู้ และการขับเคลื่อนเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้อง