Tuesday, February 19, 2019
   
Text Size
Login English Version

ข่าวอบรม ประชุม

Display # 
# Article Title Hits
1 สมัครอบรมรายวิชา Media for Child Development สื่อเพื่อการพัฒนาเด็ก (ภาคพิเศษ) 28
2 กิจกรรมมหัศจรรย์แห่งนิทาน สถาบันเด็กสานรัก ครั้งที่ 25 ตอน สวนนิทานแห่งความรัก 25
3 การอบรมเรื่องกระบวนการออกแบบเชิงความคิดและนวัตกรรม สิ่งแวดล้อมด้านการคุ้มครองและความปลอดภัย 84
4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เรียนผ่านกาย รู้ผ่านใจ ด้วยเคล็ดลับ Coaching สำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21” 5970
5 หลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ อย่างเป็นองค์รวม 6054
6 การให้บริการวิชาการศึกษาดูงานสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 5941
7 โครงการฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง 10586
8 การอบรมเรื่อง “การใช้คู่มือประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี” 4053