Tuesday, December 11, 2018
   
Text Size
Login English Version

ข่าวอบรม ประชุม

Display # 
# Article Title Hits
1 สมัครอบรมรายวิชา พัฒนาการเด็ก (ภาคพิเศษ) 36
2 สมัครอบรมรายวิชา พัฒนาการเด็ก (ภาคปกติ) 32
3 สมัครอบรมรายวิชา การส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม 38
4 หลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ อย่างเป็นองค์รวม 5794
5 การให้บริการวิชาการศึกษาดูงานสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 5806
6 โครงการฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง 9806
7 การอบรมเรื่อง “การใช้คู่มือประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี” 3463
8 กิจกรรม : มหัศจรรย์แห่งนิทาน ตอน สถาบันเด็กสานรัก ครั้งที่ 24 6009