Saturday, January 19, 2019
   
Text Size
Login English Version

ข่าวอบรม ประชุม

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 การอบรมเรื่องกระบวนการออกแบบเชิงความคิดและนวัตกรรม สิ่งแวดล้อมด้านการคุ้มครองและความปลอดภัย 11
2 สมัครอบรมรายวิชา พัฒนาการเด็ก (ภาคพิเศษ) 296
3 สมัครอบรมรายวิชา พัฒนาการเด็ก (ภาคปกติ) 239
4 สมัครอบรมรายวิชา การส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม 268
5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เรียนผ่านกาย รู้ผ่านใจ ด้วยเคล็ดลับ Coaching สำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21” 5557
6 หลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ อย่างเป็นองค์รวม 5954
7 การให้บริการวิชาการศึกษาดูงานสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 5890
8 โครงการฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง 10211
9 การอบรมเรื่อง “การใช้คู่มือประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี” 3804