Friday, February 23, 2018
   
Text Size
Login English Version

ข่าวอบรม ประชุม

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างสรรค์สื่อใหม่ ให้ถูกใจเด็กวัยฝัน ในศตวรรษที่ 21 2908
2 หลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ อย่างเป็นองค์รวม 4644
3 การให้บริการวิชาการศึกษาดูงานสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 5135
4 โครงการฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง 9450
5 อบรม “สอนเด็กสมวัยด้วยเทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวก” และ “ความสำเร็จเด็กยุคใหม่ เรียนรู้ได้ผ่าน EF 2514
6 กิจกรรม “ความคิดสร้างสรรค์สร้างได้ใน 4 วันกับค่ายการละเล่นไทย” 3770

Login