Thursday, December 14, 2017
   
Text Size
Login English Version

ข่าวอบรม ประชุม

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วย “สะเต็มศึกษา” 2226
2 หลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ อย่างเป็นองค์รวม 4190
3 การให้บริการวิชาการศึกษาดูงานสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 4925
4 โครงการฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง 8520
5 อบรม “สอนเด็กสมวัยด้วยเทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวก” และ “ความสำเร็จเด็กยุคใหม่ เรียนรู้ได้ผ่าน EF 1696
6 กิจกรรม : มหัศจรรย์แห่งนิทาน ตอน สถาบันเด็กสานรัก ครั้งที่ 20 5300

Login