Friday, February 23, 2018
   
Text Size
Login English Version

กิจกรรมสถาบัน

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนทางวิชาการเคลื่อนที่และระบบพี่เลี้่ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชน 14
2 โครงการอบรมหลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม 15
3 สถาบันเข้ารับรางวัลตราสัญญลักษณ์ G-Green เหรียญทอง ระดับประเทศ ประจำปี 2561 13
4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วย “สะเต็มศึกษา” 14
5 Meet the Dean เดือนมกราคม 2561 15
6 อาจารย์และนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าศึกษาดูงานสถาบัน 15
7 ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำเดือน ม.ค.2561 18
8 แพทย์ประจำบ้าน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เข้าศึกษาดูงานสถาบัน 13
9 ศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี 12
10 โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนทางวิชาการเคลื่อนที่และระบบพี่เลี้่ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชน 16
11 โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนทางวิชาการเคลื่อนที่และระบบพี่เลี้่ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชน 12
12 โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนทางวิชาการเคลื่อนที่และระบบพี่เลี้่ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชน 12
13 วันเด็ก 2561 รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี 18
14 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพดี ณ สถาบันโภชนาการ 27
15 พิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ณ สถาบัน 58
16 กิจกรรม ละอ่อน สะดุ้ง ณ ทุ่งศาลายา ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 67
17 งานเลี้ยงสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ 73
18 พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 62
19 กิจกรรม มหัศจรรย์แห่งนิทาน 67
20 เจ้าหน้าที่จาก Save the Children Bhutan ศึกษาดูงาน ณ สถาบัน 75

Page 1 of 29

Login