Wednesday, August 15, 2018
   
Text Size
Login English Version

กิจกรรมสถาบัน

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 มอบรางวัล 5ส 11
2 ทำบุญเข้าพรรษา ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 9
3 ทำบุญวันก่อตั้งสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ครบรอบ 35 ปี 9
4 อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่น 3 7
5 การเสวนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง เล่นให้ดี มีพัฒนาการ 13
6 อบรมการใช้การละเล่นไทยเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF 10
7 คณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ EdPEx 26
8 อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่น 2 29
9 พิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 11
10 ซ้อมอพยพหนีไฟ 24
11 อบรม Lean โดย รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ 23
12 อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 24
13 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 28
14 โครงการฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง DENVER II 28
15 สถาบันร่วมงานวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล 21
16 เสวนาระดมสมองเพื่อกำหนดทิศทางสถาบัน 44
17 อบรมบริหารความเสี่ยง 17
18 สำนักข่าว TNN สัมภาษณ์ผู้อำนวยการ 20
19 การเล่น เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา 150
20 ช่อง 3HD สัมภาษณ์ ผอ. ประเด็นภัยจากการแต่งหน้าบนรถยนต์ 42

Page 1 of 29