Monday, October 15, 2018
   
Text Size
Login English Version

กิจกรรมสถาบัน

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 แสดงความยินดีมหาบัณฑิต 15
2 ผู้อำนวยการประชุมกับคณะผู้ปกครอง 12
3 ตรวจสถานที่สนามเด็กเล่นและเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน ศาลายา 10
4 กิจกรรมวิชาการ ชวนคุย EF กับครูหม่อม ปนัดดา ธนเศรษฐกร 11
5 การอบรมการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ ตามแนวทาง DIR ฟลอร์ไทม์ 13
6 จัดนิทรรศการ องค์พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม 14
7 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสอนแบบโครงการกับการพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ 21 23
8 ประชุมวิเคราะห์สถานการณ์เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและเยาวชน 15
9 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 19
10 โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนทางวิชาการเคลื่อนที่และระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชน 16
11 Meet the Dean 70
12 ผู้อำนวยการต้อนรับคณะ OKMD ณ สถาบัน 21
13 ต้นกล้าธรรมมะ 43
14 โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนทางวิชาการเคลื่อนที่และระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชน 43
15 ตรวจสุขภาพประจำปี 51
16 ประชุมวิชาการประจำเดือนสิงหาคม 2561 48
17 รณรงค์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 รักต้องเลิก(บุหรี่) เลิกเพื่อคนที่รัก 41
18 ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพัฒนาการมนุษย์ 56
19 โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนทางวิชาการเคลื่อนที่และระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชน 44
20 วันแม่แห่งชาติ 52

Page 1 of 30