Thursday, June 21, 2018
   
Text Size
Login English Version

กิจกรรมสถาบัน

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างสรรค์สื่อใหม่ ให้ถูกใจเด็กวัยฝัน ในศตวรรณที่ 21 27
2 Prof.Dr. Kerry Lee เยี่ยมชมสถาบัน 22
3 งานแถลงข่าวและการเสวนา E-Sports 20
4 เลือกตั้งสภาคณาจารย์ 19
5 เวทีระดมสมองเพื่อกำหนดทิศทางของสถาบัน 19
6 ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา 20
7 อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เข้าเยี่ยมชมสถาบัน 18
8 บรรยายให้ความรู้การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง 19
9 ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลเด็ก 20
10 แถลงข่าว บทเรียน เรื่อง เด็กตกตึก และเด็กตายในเนอสเซอรี่ 18
11 บุคลากรพบผู้บริหาร 20
12 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1-2561 21
13 การอบรมอาชาบำบัดเบื้องต้น รุ่นที่ 2 18
14 อบรมนักพัฒนาการมนุษย์ท้องถิ่น เรื่อง การเขียนโครงการ 18
15 เลือกตั้งคณะกรรมการกลั่ีนกรองผลการประเมินการปฏิบัติงาน 19
16 รณรงค์ปิดไฟก่อนกลับบ้านเนื่องจากวันหยุดยาว 9
17 DENVER II 9
18 รดน้ำผู้อำนวยการ (รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี) 9
19 วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว 2561 10
20 ส่งมอบตำแหน่งผู้อำนวยการ 9

Page 1 of 27