Friday, October 20, 2017
   
Text Size
Login English Version

กิจกรรมสถาบัน

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 งานครบรอบ 2 ทษวรรษ ของการก่อตั้งสถาบัน 30
2 การประชุมคณะกรรมการเพื่อความเป็นกลางและรูปแบบการรับรอง 17
3 โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนทางวิชาการเคลื่อนที่และระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชน 31
4 ทำบุญเนื่องในวันพระประจำเดือนกันยายน 17
5 Meet the Dean 22
6 ประชุมคณะกรรมการวิจัย 21
7 โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนทางวิชาการเคลื่อนที่และระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาเด็กภายในชุมชน 32
8 โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน IT สำหรับผู้บริหาร 33
9 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเล่านิทานกับการพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ 21” 43
10 กิจกรรม มหัศจรรย์แห่งนิทาน 5
11 สถาบันร่วมบำเพ็ญกุศลถวายฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง 38
12 ประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 35
13 เลือกตั้งผู้แทนเพื่อเป็นกรรมการฝ่ายสมาชิกคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 33
14 โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนทางวิชการเคลื่อนที่และระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชน 45
15 โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนทางวิชการเคลื่อนที่และระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชน 40
16 โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนทางวิชการเคลื่อนที่และระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชน 39
17 พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ฯ 32
18 โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนทางวิชการเคลื่อนที่และระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชน 40
19 โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนทางวิชการเคลื่อนที่และระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชน 37
20 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2” 36

Page 1 of 27

Login