Thursday, April 24, 2014
   
Text Size
Login English Version

โครงการค่ายปิดเทอมหรรษา พาลูกสร้างสุข

newปิดเทอมนี้  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  ขอเชิญผู้ปกครองพาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมใน

โครงการค่ายปิดเทอมหรรษา พาลูกสร้างสุข  วันที่ 6 - 9 พฤษภาคม 2557  เวลา 09.00 – 16.00 น.  

ณ  ห้องเจริญสามัคคี  อาคารปัญญาวัฒนา

ProjectPPT


โครงการและกำหนดการจัดกิจกรรม


ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม***สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์ 0-2441-0602-8 ต่อ 1407 คุณเมธีณัฐ   ต่อ 1417 คุณศุภรดา***


Login