Friday, August 22, 2014
   
Text Size
Login English Version

กิจกรรม : มหัศจรรย์แห่งนิทาน ตอน สถาบันเด็กสานรัก ครั้งที่ 9

freeสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  ขอเชิญผู้สนใจพาบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรม  :  มหัศจรรย์แห่งนิทาน ตอน สถาบันเด็กสานรัก ครั้งที่ 9   ในวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารปัญญาวัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมฟรี! 


Presentation2

ดาวน์โหลดใบสมัคร


***สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์ 0-2441-0602-8 ต่อ 1407 คุณเมธีณัฐ   ต่อ 1417 คุณศุภรดา***


Login