Wednesday, November 25, 2015
   
Text Size
Login English Version

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนศิลปศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม:นวัตกรรมเพื่อเตรียมความเป็นพลเมืองอาเซียน

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  ขอเชิญครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนศิลปศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม:นวัตกรรมเพื่อเตรียมความเป็นพลเมืองอาเซียน  ในวันที่  21-22  ธันวาคม  2558  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท (สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 14 ธันวาคม 2558)icon_new 

 Art58

 

- ดาวน์โหลดใบสมัครเข้ารับการอบรม

-  ที่พักระหว่างการอบรม

*** สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์ 0-2441-0602-8  ต่อ 1407 คุณเมธีณัฐ  ต่อ 1417 คุณศุภรดา

หรือโทร. 092-4145296 ***

 

Login