Monday, April 27, 2015
   
Text Size
Login English Version

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โภชนาการสมวัยและการจัดกิจกรรมโภชนาการสำหรับเด็ก

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โภชนาการสมวัยและการจัดกิจกรรมโภชนาการสำหรับเด็ก ในวันที่  22  เมษายน  2558  เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,300 บาท (สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 17 เมษายน 2558)icon_new 

 nutritionist2

 

- ดาวน์โหลดใบสมัครเข้ารับการอบรม

-  ที่พักระหว่างการอบรม

***สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์ 0-2441-0602-8  ต่อ 1407 คุณเมธีณัฐ  ต่อ 1417 คุณศุภรดา

หรือโทร. 087-6011858***

 

Login