Thursday, July 31, 2014
   
Text Size
Login English Version

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาสำหรับเด็ก

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาสำหรับเด็ก"  ในวันพุธที่  6  สิงหาคม  2557  เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมนิตยา คชภักดี  ชั้น 3 อาคารปัญญาวัฒนา ค่าลงทะเบียนท่านละ 700 บาทicon_new 


intelligence_

- ดาวน์โหลดใบสมัครเข้ารับการอบรม


***สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์ 0-2441-0602-8  ต่อ 1417 คุณศุภรดา***


Login