Saturday, January 19, 2019
   
Text Size
Login English Version

วันวิสาขบูชา

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


DSC06138

วันวิสาขบูชา
ตรงกับวันขึ้น 15  ค่ำ เดือน 6

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระเนื่องในวันวิสาขบูชา
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระเนื่องในวันวิสาขบูชา

.