Monday, March 25, 2019
   
Text Size
Login English Version

พิธีทำบุญตักบาตร ครอบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีทำบุญตักบาตร ครอบรอบ 1 ปี

วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

12 ตุลาคม 2560

 

20171012 070003 640x360

20171012 070743 640x360     20171012 071428 640x360

20171012 071533 640x360     20171012 071726 640x360

20171012 072043 640x360