Wednesday, December 12, 2018
   
Text Size
Login English Version

แถลงข่าวรณรงค์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 “รักต้องเลิก (บุหรี่)”

summary
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ร่วมจัดงานแถลงข่าวรณรงค์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 “รักต้องเลิก (บุหรี่)”

    วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม ภายในงาน มีการ เสวนา “รักต้องเลิก (บุหรี่) เลิกเพื่อคนที่รัก” วิทยากรโดย :
- รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
- คุณแวร์ โซว และน้องคนดี ดารา นักแสดง
- ตัวแทน สสส.
- ตัวแทนครอบครัว (คุณโบ๊ทและครอบครัว)
- แลกเปลี่ยนซักถาม จากเวที ดำเนินรายการโดย คุณรัศมี มณีนิล นักจัดรายการวิทยุเด็กและครอบครัว
และมีบูธกิจกรรมจากทาง สายด่วนบุหรี่ 1600 /นวดกดจุดสะท้อนเท้าเลิกบุหรี่ /มูลนิธิรณรงค์ไม่สูบบุหรี่

.