Wednesday, June 26, 2019
   
Text Size
Login English Version

แถลงข่าวบทเรียนกรณีเด็กตกตึก และเด็กตายในเนอสเซอรี่

summary
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์วิจัยความปลอดภัยในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดงานแถลงข่าวในหัวข้อ “บทเรียนกรณีเด็กตกตึก และเด็กที่เสียชีวิตในเนอสเซอรี่” ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

    รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล กล่าวว่า ในกรณีเด็กทั้ง 4 คนที่เป็นข่าวพลัดตกจากตึกนั้น ไม่ใช่ลักษณะของเด็กอยู่คนเดียว แต่เป็นลักษณะที่พี่คนโตวัย 11 ปี ต้องดูแลน้องอีก 3 คน แสดงให้เห็นว่าเด็กอยู่กันตามลำพังโดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแล ซึ่งเด็กทั่วไปที่จะสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง เมื่ออายุประมาณ 12 ปี โดยสามารถฝึกเด็กได้ตั้งแต่อายุ 10 ปีขึ้นไป และยังต้องได้รับการฝึกฝน สอนการฝึกแก้ปัญหาต่างๆ ในกรณีฉุกเฉินอย่างถูกวิธีด้วย เหตุการณ์ดังกล่าวคงไม่เกิดขึ้น

    ส่วนในกรณีเด็กเสียชีวิตในเนอสเซอรี่ คุณแม่ที่ฝากลูกไว้กับเนอสเซอรี่ เมื่อพบบาดแผลบนตัวเด็ก หรือตำแหน่งที่ไม่ควรจะเกิด แล้วรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อถือ แนะนำให้พาบุตรหลานไปพบแพทย์ เมื่อแพทย์ตรวจสอบแล้วสงสัยว่าเด็กจะถูกทำร้ายแพทย์ต้องรายงานต่อศูนย์ประชาบดี โทร.1300 ทันที และร่วมกับตำรวจในการเข้าไปช่วยเหลือเด็กและดำเนินการยุติการบริการของเนอสเซอรี่ทันทีก่อนจะเกิดอันตรายจนถึงแก่ชีวิต

รายละเอีดยเพิ่มเติม

.