Tuesday, April 24, 2018
   
Text Size
Login English Version

ประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “พลังบวกเพื่อเด็ก: จุดเปลี่ยนการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย”

RokStories 

คุณภาพเด็กปฐมวัย คุณภาพประเทศ สอดรับรัฐธรรมนูญ ปี 60

 
กลิ่นหอมกรุ่นจากดอกไม้และช็อกโกแลตวาเลนไทน์ยังคงอบอวลอยู่ในใจของบรรดาวัยรุ่นทั้งหลาย โดยช่วงสัปดาห์แห่งความรักแบบนี้หลายคนคงจะรู้สึกสดใสซาบซ่า แต่ในมุมของพ่อแม่ ผู้ปกครองแล้ว ระยะนี้ถือว่าเป็นห้วงเวลาแห่งการ "ก่ายหน้าผาก" หนักอกหนักใจกันไม่น้อยเลยทีเดียว

 เด็กเกิดน้อยลงขณะที่ผู้สูงวัยเพิ่มขึ้น สังคมไทยก้าวสู่สังคมสูงวัยเต็มรูปแบบ การลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นโอกาสทองต่อการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ คืนกำไรสู่สังคมเกือบ 10 เท่า

รศ.นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า เด็กเกิดน้อยลงเรื่อยๆ จากเดิม เด็กแรกเกิด ปีละเกือบล้านคน แต่ปัจจุบันลดไปเกือบครึ่ง และมีแนวโน้มจะลดลงเป็น 4-5 แสนรายต่อปี ขณะที่โครงสร้างประชากร คาดการณ์ว่า ภายในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยอาจต้องเผชิญกับจำนวนประชากรที่จะลดลง พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุประชากรที่เป็นสังคมสูงวัยแทน นอกจากนี้  จากข้อมูล UNICEF พบว่าจากเดิมในปี 2533 ประชากรวัยแรงงาน ที่ต้องรับภาระดูแลผู้สูงวัยอยู่ในอัตรา 10:1 ต่อมาในปี 2553 กลายเป็น 5:1 และคาดการณ์ว่าภายในปี 2573 จะกลายเป็น 2:1 ซึ่งเป็นภาระที่หนักของวัยแรงงาน ที่อาจส่งผลต่อผลิตผลมวลรวม (GDP)  วัยแรงงานในปี 2573 ก็คือ เด็กปฐมวัยในยุคปัจจุบัน ฉะนั้นการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยในปัจจุบันตอนนี้ จึงมีผลต่อคุณภาพประเทศอย่างมากและพบว่าจะคุ้มค่ากับการลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถึงเกือบ 10 เท่า

“สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายเด็กปฐมวัย จึงได้ร่วมกันเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ที่ โรงแรม เอส ดี อเวนิว ตลอดวัน โดยจะมีการเสวนาวิชาการ ทิศทางในการพัฒนาเด็กเล็กจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศมากมาย ทั้งเรื่องมาตราฐานเด็กเล็กแห่งชาติใหม่ ร่าง พรบ.เด็กปฐมวัยแห่งชาติ งานวิจัยความรู้เรื่องโภชนาการ พัฒนการความปลอดภัย  Brain EF วินัยเชิงบวก ระบบพี่เลี้ยงชุมชน ต้นทุนชีวิต และหลักสูตรเด็กปฐมวัยสมเด็จย่า ทั้งนี้ในงานประชุม รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง เป็นปาถกฐา เรื่องคุณภาพปฐมวัย คุณภาพประเทศ เสนอเป็นแนวนโยบายต่อประเทศต่อไป” รศ.นายแพทย์สุริยเดว กล่าว

 

 

งานสื่อสารองค์กร สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว                                                                                  

โทรศัพท์ 02-441-0602-8 ต่อ 1206 หรือ 1217                     

โทรสาร 02-441-0167 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it