Monday, November 19, 2018
   
Text Size
Login English Version

แสดงความยินดี รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตีรับตำแหน่ง

 

แสดงความยินดี รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตีรับตำแหน่ง ผอ.ศูนย์คุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561
ณ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ

.