Sunday, May 27, 2018
   
Text Size
Login English Version

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างสรรค์สื่อใหม่ ให้ถูกใจเด็กวัยฝัน ในศตวรรษที่ 21

basic2ขอเชิญผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สร้างสรรค์สื่อใหม่ ให้ถูกใจเด็กวัยฝัน ในศตวรรษที่ 21”

 ในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,200 บาท (ด่วน!รับจำนวนจำกัด)

 Banner -11-12-61