Saturday, April 20, 2019
   
Text Size
Login English Version

การอบรม เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการประสาทการรับความรู้สึก (SI) ฉบับพ่อแม่”

new-blueขอเชิญพ่อแม่  ผู้ปกครองที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการประสาทการรับความรู้สึก (SI) ฉบับพ่อแม่”  ในวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี (ด่วน!!รับจำนวนจำกัด)

 SI-18-7-62

โครงการ

ใบสมัคร

หนังสือเชิญอบรม

ที่พักระหว่างการอบรม

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-4410602-8 ต่อ 1417 คุณศุภรดา 1422 คุณปุณยวีร์ 

มือถือ 092-4145296 (ในวันและเวลาราชการ)

Facebook : สถาบันเด็กมหิดล บริการวิชาการสู่สังคม