Monday, May 21, 2018
   
Text Size
Login English Version

กรกฏาคม-สิงหาคม 2559

 C-160702006081-1n1  

ม.44 แก้โจ๋ซ่าไม่ใช่สูตรสำเร็จ

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 2กรกฎาคม 2559

 B-160703005116-1n2  

คอลัมน์ โซไซตี้: เปิดโครงการ "ธรรมาศรม" มอบด้วย "หัวใจ"
คืนให้ด้วย "รัก"

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 3 กรกฎาคม 2559

 B-160705039057n3  

คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: สร้างภูมิคุ้มกัน

ผศ.ดร.ปนัดดา  ธนเศรษฐกร 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 4 กรกฎาคม 2559

 B-160705038118n4

 กทม.เปิดตัวสื่อ'เล่นล้อมรัก'ภูมิคุ้มกันยาเสพติด

ผศ.ดร.ปนัดดา  ธนเศรษฐกร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 5 กรกฎาคม  2559

C-160705036087n5  

ธรรมาศรม'เพื่อนผู้เยียวยา

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 5 กรกฎาคม  2559

B-160706005119n6  

คอลัมน์ ซุบซิบ..กทม.

ผศ.ดร.ปนัดดา  ธนเศรษฐกร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 6 กรกฎาคม 2559

 C-160725006159-1  

แผนผลิตคนป้อนแรงงาน 4.0 อุดรูรั่วมิติสังคมชี้อนาคตประเทศ

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 25 กรกฎาคม  2559