Monday, May 21, 2018
   
Text Size
Login English Version

พฤษภาคม-มิถุนายน 2559

 

 1

ต้นทุนชีวิตของเด็กไทย

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี 

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 3 พฤษภาคม 2559

                                                                  

 2

 คอลัมน์ ชีพจรกีฬาชีพจรกีฬา

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามกีฬา ฉบับวันที่ 3 พฤษภาคม 2559

 

 3  

เด็กขาดจิตสำนึก  

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี   

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว   

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 21พฤษภาคม 2559

 C-160615037121-1 copy

 

คอลัมน์ ไอคิวทะลุฟ้า: สุภาษิต-คำสอนปู่ย่าตายาย พัฒนาทักษะสมอง EF เด็ก

ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว   

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด  ฉบับวันที่ 15  มิถุนายน 2559

 C-160615040121-1 copy  

เมื่อภัยจากโลกออนไลน์อยู่ในบ้านพ่อแม่ยุคดิจิตอลจึงต้องรู้ทันลูก

ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว   

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศา  ฉบับวันที่ 15  มิถุนายน 2559

 C-160616008109-1 copy  

คอลัมน์ HAPPYMODEL:
ทำงานด้วยความสุขท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง 8 กิจกรรมจาก "Happy Brain" ช่วยได้

ศราวุธ ทาคำ เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์กร

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์  ฉบับวันที่ 16  มิถุนายน 2559

 C-160621037033 copy

คอลัมน์ เลาะเลียบคลองผดุงฯ: ปฐมวัยของประเทศ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว   

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด  ฉบับวันที่ 21  มิถุนายน 2559

1 copy

 

'เจ้าคุณธงชัย'ปธ.พิธียกยอดฉัตร

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 27 มิถุนายน 2559