Monday, May 21, 2018
   
Text Size
Login English Version

มีนาคม -เมษายน 2559

 1  

ปฏิรูปหลักสูตร

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 16 มีนาคม 2559

3  

ประชุมวิชาการคนทำงาน

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 31 มีนาคม 2559

4  

ผู้สูงอายุ

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 10 เมษายน 2559