Monday, May 21, 2018
   
Text Size
Login English Version

มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559

 1  

"เพิ่มเวลารู้"ไร้ผลถ้ายังไม่เลิกสอบ

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 2 มกราคม 2559

 3  

บุคลิกคนเจนวายชี้อนาคตแรงงาน

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 5 มกราคม 2559

4-1  

เอกซเรย์สถานการณ์เด็กไทยปี2559"อาการน่าเป็นห่วง"ติดกับสังคมกลางอากาศ"

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 5 มกราคม 2559

5  

Green&Good Life: การจากพรากที่ต้องเรียนรู้

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 7 มกราคม 2559

6  

สุดเพลีย...เกิดเป็นเด็กยุคใหม่ให้สดใสตามวัย...บางทีก็ยากนะ

ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุกสิกพันธ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 9 มกราคม 2559

7  

ขับเคลื่อน

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 12 มกราคม 2559

8  

ม.มหิดลเชิญชวนเสนอชื่อ'แม่สู้ชีวิต'

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 20 มกราคม 2559

9  

'EF'เครื่องมือพัฒนาทักษะสมองเพื่อคนรุ่นใหม่

ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

อาจารย์ สาขาพัฒนาการมนุษย์

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

10  

ขนาดรักก็ยังฆ่ากันได้! 'ไทยป่วยหนัก'ไม่รักษา'ตายรายวัน'

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

11  

อกุศลโครโมโซม'สุริยเดว ทรีปาตี'

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

12  

บันทึกสังคม: ชมนิทรรศการ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559

13  

บุคคลแนวหน้า: ชื่นชม

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559

14  

สังคมสยามรัฐ: เข้าชม

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

15  

ห่วงหนักมาก: ทักษะการสื่อสาร

ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุกสิกพันธ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559