Monday, May 21, 2018
   
Text Size
Login English Version

พฤศจิกายน-ธันวาคม 2558

 4  

ระดมสมองหาทางออก สุขภาวะยุคโลกดิจิตอล

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 6 ธันวาคม 2558

 5 copy  

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระบาดวิทยานานาชาติระดับภูมิภาคเอเชีย.

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 7 ธันวาคม 2558

 6 copy  

กระตุ้นหญิงไทยฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับวันที่ 8 ธันวาคม 2558

 7  

เรียงคนมาเป็นข่าว: ประชุมวิชาการ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 10 ธันวาคม 2558

 8  

สอนลูกให้เป็นผู้ให้

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 10 ธันวาคม 2558

 9  

ปี2560เด็กหญิงป.5ทุกคนจะได้วันซีน

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 12 ธันวาคม 2558

 10  

ข่าวข้นคนเข้ม: วิชาการ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 14 ธันวาคม 2558

 11  

'ท้องก่อนแต่ง' วิวาทะขอบเตียง ที่ไม่ใช่เพียงเรื่องเมาธ์

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 15 ธันวาคม 2558

 12  

ภัยร้ายตัวพ่อ!คนไทยตายเพิ่ม 75% จากโรค NCDs

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 16 ธันวาคม 2558

 13  

สุขอย่างไรภายใต้เศรษฐกิจซบ

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสทูเดย์ ฉบับวันที่ 19 ธันวาคม 2558