Monday, May 21, 2018
   
Text Size
Login English Version

กันยายน - ตุลาคม 2558

1-9

เรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง

รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา :หนังสือพิมพ์โลกวันนี้  ฉบับอังคารที่  1กันยายน 2558

 2-9  

 

แพทย์ชี้เด็กไม่ใช่ผ้าขาวอย่างที่คิดการรับรู้ของเด็ก เปรียบสมองเหมือนนิ้ว

รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา :หนังสือพิมพ์แนวหน้า   ฉบับพุธที่  2 กันยายน 2558

 12-9-1  

 

กรณีศึกษา "Love Sick The Series" สู่ความรับผิดชอบผู้ผลิตสื่อวัยรุ่น

รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา :หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์   ฉบับเสาร์ที่  2 กันยายน 2558

 27-9

 

ขยายเครือข่ายร่วม'พัฒนาสมองเด็ก'จัดการเรียนรู้ BBL ให้เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย

รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา :หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับอาทิตย์ 27 กันยายน 2558