Friday, February 23, 2018
   
Text Size
Login English Version

กรกฎาคม-สิงหาคม 58

 

 

 

      2 copy

เตือนสารพัดอันตราย ภัยไอทีเรื่องใกล้ตัวของเด็กยุคดิจิตอล

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับเสาร์ 4 กรกฎาคม 2558

 4 copy  

ชมไทยจัด "หมากล้อมโลก" เยี่ยมผลวิจัยชี้ชัด "เล่นโกะเพิ่มปัญญา"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ

ที่มา : หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ฉบับเสาร์ 4 กรกฎาคม 2558

 15-7  

 

'อีเอฟ' รหัสความสำเร็จเด็กเจเนอเรชั่นอัลฟา

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  ฉบับพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558

 

 18-7  

 

งานเสวนา 7Codes ถอดรหัสความสำเร็จ Generation Alpha

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์เไทยโพสต์  ฉบับเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558

 24-7  

 

ถอดรหัสเลี้ยงลูกยุคเจนอัลฟ่า

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์เไทยโพสต์  ฉบับศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558

 21-8  

 

ดูงาน

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับศุกร์ที่ 21  สิงหาคม 2558

 29-8

 

คัดด้วยรัก ปรุงด้วยใจ เสริมสายใยแม่ลูก

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ฉบับเสาร์ที่ 29  สิงหาคม 2558

Login