Friday, February 23, 2018
   
Text Size
Login English Version

พฤษภาคม - มิถุนายน 2558

1A   

เลาะสนาม: โหมโรง'โกะ'ศึกชิงแชมป์โลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับศุกร์ 1 พฤษภาคม 2558

 2A-1  

ฝึก'โกะ'เสริมทักษะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับศุกร์ 1 พฤษภาคม 2558

 3A-1  

รายงานพิเศษ: เผย'กลยุทธ์หมากล้อม'สร้างคนรุ่นใหม่เก่ง+ดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับอาทิตย์ 3 พฤษภาคม 2558

 4W

 

แมงเม้าท์เข้าสังคม: พิมจันทร์ วิมุกตานนท์

อ.ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ

อาจารย์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ ASTVผู้จัดการ ฉบับจันทร์ 4 พฤษภาคม 2558

 5A-1  

'หมากล้อม'ไม่ได้ดีแค่'กีฬา'สร้างปัญญา-คิดเป็นระบบ-แก้ปัญหา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับจันทร์ 4 - พุธ 6 พฤษภาคม 2558

 6W  

 

พัฒนาศักยภาพเด็ก ผ่านประสาทสัมผัส ทั้ง7

อ.ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ

อาจารย์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ฉบับพุธ 6 พฤษภาคม 2558

 7A  

 

'หมากล้อม' โหมโรงศึกชิงแชมป์โลกจัดเสวนาชี้ 'โกะ' สร้างให้เยาวชน เก่งและดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับพฤหัสบดี 7 พฤษภาคม 2558

 8A-1  

 

โหมโรง'หมากล้อม'ชิงแชมป์โลก สร้างคน-เยาวชนไทย อนาคตสดใส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ฉบับเสาร์ 9 พฤษภาคม 2558

 9W  

 

ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: ฝึกทักษะเด็ก

อ.ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ

อาจารย์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ มติชน ฉบับพุธ 6 พฤษภาคม 2558

 10A-1  

 

'หมากล้อม'โหมโรงศึกชิงแชมป์โลกเสวนาพิเศษ หมากล้อม สร้างคน สร้างเยาวชน เก่งและดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับเสาร์ 9 พฤษภาคม 2558

 11D  

 

ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับจันทร์ 11 พฤษภาคม 2558

 12A  

 

เลาะรั้วมหาวิทยาลัย: 'หมากล้อม'กีฬาฝึกกลยุทธ์ปั้นเยาวชนเก่า ดี รู้จักแก้ปัญหา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ฉบับศุกร์ 15 พฤษภาคม 2558

 13W  

สัมผัสมหัศจรรย์เคล็ด(ไม่)ลับการดูแลลูกในยุคดิจิตอล

อ.ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ

อาจารย์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับเสาร์ 23 พฤษภาคม 2558

 15W-1  

 

ฝึกทักษะ 7 สัมผัสสู่การเติบโตที่สมบูรณ์

อ.ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ

อาจารย์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับเสาร์ 23 พฤษภาคม 2558

 16D  
วิสามัญบันเทิง: งด-เลิกถาวร

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับอังคาร 26 พฤษภาคม 2558

 17W  

 

เลี้ยงลูกยุคใหม่

อ.ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ

อาจารย์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับพฤหัสบดี 28 พฤษภาคม 2558

 18D  
แนะสอนทักษะรู้คิดสกัดท้องไม่พร้อม

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับศุกร์ 29 พฤษภาคม 2558

 19D-1  
'เยาวชน' เหยื่อรายใหม่เปิดแผน 'ทุนยาสูบข้ามชาติ'

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับอาทิตย์ 31 พฤษภาคม 2558

 20W-1  

สัมผัสมหัศจรรย์ เคล็ด (ไม่) ลับการดูแลลูกในยุคดิจิตอล

อ.ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ

อาจารย์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับเสาร์ 6 มิถุนายน 2558

 21A-1  

 

เปิดปมร้านเหล้าใกล้มมหาวิทยาลัยกฎหมายชะงัก สังคมไร้การจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ฉบับจันทร์ 8 มิถุนายน 2558

 22D  
ขายเหล้า...เท่ากับแช่งเด็ก

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับพุธ 17 มิถุนายน 2558

 23F  

 

รู้ทันกลยุทธ์ โฆษณาขนมเด็ก

อ.ดร.นนทสรวง กลีบผึ้ง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับพฤหัสบดี 18 มิถุนายน 2558

 25F  

 

รู้ทันกลยุทธ์ โฆษณาขนมเด็ก

อ.ดร.นนทสรวง กลีบผึ้ง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับพุธ 24 มิถุนายน 2558

 26W  

คุณแม่คนดังเผยเคล็ด(ไม่)ลับการดูแลลูกในยุคดิจิตอล

อ.ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ

อาจารย์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการ ฉบับพฤหัสบดี 25 มิถุนายน 2558

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Login