Friday, February 23, 2018
   
Text Size
Login English Version

มีนาคม - เมษายน 58

 1

ต้นทุนชีวิตกับการจัดRatingภาพยนตร์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับเสาร์ 7 มีนาคม 2558

 
 2  

แพทย์ชี้...นิโคตินในบุหรี่ ทำลายสมองเด็ก วอนนายกฯออกกฎหมายปกป้อง

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือASTVผู้จัดการ ฉบับเสาร์ 14 - ศุกร์ 20 มีนาคม 2558

3  

"ไทย" แม่งานหมากล้อมโลก 74 ชาติระดม "ขงเบ้ง" ประชัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ฉบับเสาร์ 14 มีนาคม 2558

6  

บิ๊กซี สนับสนุนสถาบันครอบครัว จัดงานวันผู้สูงอายุ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ฉบับเสาร์ 18 เมษายน 2558

7  

ฝึกทักษะ 7 สัมผัสให้ลูก เด็กเติบโตอย่างมีความสุข

อ.ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ

อาจารย์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับจันทร์ 20 เมษายน 2558

8  

วิจัยหมากล้อมทำเชาวน์-สมาธิดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามกีฬา ฉบับอังคาร 21 เมษายน 2558

9  

'ทักษะ 7 สัมผัส'เสริมพัฒนาเจ้าตัวเล็ก

อ.ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ

อาจารย์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับเสาร์ 25 เมษายน 2558

   

Login