Friday, February 23, 2018
   
Text Size
Login English Version

มกราคม - กุมภาพันธ์ 58

 

22  

 

ม.มหิดลจัดงานเติมความรู้เยาวชน

 

 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  ฉบับวันที่  6 มกราคม 2558

 24  

แวดวงราชภัฏ

 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด  ฉบับวันที่  8 มกราคม 2558

 27  

หนุนลงทุนพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย

 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่  9 มกราคม 2558

 41  

น่าห่วง!!'เด็กเจนอัลฟ่า'ใน'สังคมกลางอากาศ'

 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่  28 มกราคม 2558

 43  

 

เลาะเลียบคลองผดุงฯ: ความไม่เท่าเทียม

 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่  30 มกราคม 2558

 46  

 

ติงปฏิรูปศึกษาหลงทิศเมินพัฒนามนุษย์

 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  ฉบับวันที่  7 กุมภาพันธ์ 2558

 48  

 

ต่างเจน ต่างใจ

 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์  ฉบับวันที่  8 กุมภาพันธ์ 2558

 49  

 

'มหิดล'จี้รบ.เร่งกม.คุมยาสูบ

 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน  ฉบับวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2558

 51  

 

วิสามัญบันเทิง: สุมไฟ?

 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์  ฉบับวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2558

 53

 

บันทึกสังคม: สนับสนุนร่างยาสูบ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์  ฉบับวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2558

 54  

 

มหิดล ชี้นิโคตินในบุหรี่ทำลายสมองเด็ก วอน นายกฯ

เร่งออกกฎหมายป้องกัน

 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ news 108  ฉบับวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2558

   
   
   

Login