Friday, February 23, 2018
   
Text Size
Login English Version

พฤศจิกายน - ธันวาคม 58

 

   
 4-1  

เต็มจอ...เพศที่สามครองพิธีกร หวั่นพฤติกรรมเลียนแบบ


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์  ฉบับวันที่  8 พฤศจิกายน 2557

 7-1  

ประชาชน: แนะเลี้ยงเด็ก Gen Alpha ดูอยู่ห่างๆ เน้นความเข้าใจ

 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  ฉบับวันที่  13 พฤศจิกายน 2557

9

เน้นสร้างชุมชนเข้มแข็งสกัดรุนแรง

 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่  13 พฤศจิกายน 2557

 10  

ไทยติดอันดับ7ของโลกมีเหตุรุนแรงทางเพศชม.ละ3ราย

 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์M2F ฉบับวันที่  13 พฤศจิกายน 2557

 12  

รวมพลังสร้างความเข้าใจ ให้ครอบครัวไทยเข้มแข็ง

 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่  14 พฤศจิกายน 2557

 14  

แพทย์ห่วงเด็ก'เจเนอเรชั่นอัลฟ่า'ใช้เทคโนโลยีมากทำให้เป็นหุ่นยนต์

 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่  21 พฤศจิกายน 2557

 16-1

อย่าอ้างรักแล้วทำร้ายผสานใจยุติความรุนแรง

 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่  24  พฤศจิกายน 2557

   

 

   
   
   
   
   

Login