Friday, February 23, 2018
   
Text Size
Login English Version

กันยายน-ตุลาคม57

              Untitled-1                 ต้นทุนชีวิต

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มา : ไทยโพสต์ ฉบับวันที่  5 กันยายน 2557 
 Untitled-2  ต้นทุนชีวิต

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มา : บ้านเมือง ฉบับวันที่  7 กันยายน 2557 
 Untitled-3  พม.อบรมพัฒนาเด็ก

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มา : คม ชัด ลึก ฉบับวันที่  8 กันยายน 2557 
 Untitled-4  น่าเป็นห่วงโฆษณาหลอกล่อเด็ก คือการวางอนาคตของชาติที่ไม่มั่นคง

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มา : แนวหน้า ฉบับวันที่  10 กันยายน 2557 
 Untitled-5  ชู3ปัจจัยหลักสกัดปัญหาวัยรุ่น

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มา : ไทยรัฐ ฉบับวันที่  13 กันยายน 2557 
 Untitled-1 ต้นทุนชีวิต.

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มา : ข่าวสด ฉบับวันที่  25 กันยายน 2557 
 
6-10

 

โฆษณาอาหารกับสุขภาวะของเด็ก


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 6 ตุลาคม 2557

Login