Friday, February 23, 2018
   
Text Size
Login English Version

พฤษภาคม- มิถุนายน 57

 22-5

สานใจ...คนหลากวัย

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่  22 พฤษภาคม 2557

 27-5  

 บริการปรุงแต่ง...เสริมสวยเด็กเทรนด์ทางเลือกสำหรับพ่อแม่รักสวย

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มา : ไทยโพสต์ ฉบับวันที่  27 พฤษภาคม 2557

 29-5  

 สถาบันรักลูกจัดเสวนา "กุญแจเปิดใจความสัมพันธ์หลากวัยในครอบครัว" แนะแนวครอบครัว...

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มา : ไทยโพสต์ ฉบับวันที่  29 พฤษภาคม 2557

 3-6  

'สำคัญ'ไม่แพ้ผู้ใหญ่'อนาคตเด็ก'ยึดโยง'ชาติมั่นคง?'

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มา : เดลินิวส์ ฉบับวันที่  3 มิถุนายน 2557

 5-6  

สร้างภูมิคุ้มกันเด็กดอตคอมเลี่ยงภัย Cyber-bullying

ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและสร้างเครือข่าย
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่  5 มิถุนายน 2557

 7-6  

 แนวทางคุ้มครอง ความเป็นส่วนตัวเด็กในโลกออนไลน์

ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและสร้างเครือข่าย
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มา : ไทยโพสต์ ฉบับวันที่  7 มิถุนายน 2557

 9-6  

 นำหลักเลี้ยงลูกของ'สมเด็จย่า'ฝังราก'ปฐมวัย'

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มา : คม ชัด ลึก ฉบับวันที่  9 มิถุนายน 2557

 11-6

 

ปลดล็อก...ความคิดต่างวัยสร้างความเข้าใจในครอบครัว

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มา : คม ชัด ลึก ฉบับวันที่  11 มิถุนายน 2557

 12-6  

 สำนึกใหม่เด็กไทยยุคบิ๊กตู่ต้อง'ซื่อสัตย์สุจริต'

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มา : ไทยโพสต์ ฉบับวันที่  12 มิถุนายน 2557

 13-6

 
การศึกษาไทย ฤา ตำน้ำพริก "ละลาย" แม่น้ำ

การสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มา : ไทยโพสต์ ฉบับวันที่  13 มิถุนายน 2557

 19-61  

เพื่อประเทศไทยน่าอยู่ ที่สุดในโลก....: สร้างคุณภาพเด็กปฐมวัย

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มา : บ้านเมือง ฉบับวันที่  19 มิถุนายน 2557

 19-62

 
ร่วมพัฒนาเด็กปฐมวัย : ก่อนจะสายเกินไป

การสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่  19 มิถุนายน 2557

 24-6  

 

ครอบครัวอบอุ่น...พลังการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย

ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและสร้างเครือข่าย
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มา : ไทยโพสต์ ฉบับวันที่  24 มิถุนายน 2557

 25-6  

 

แจกแท็บเล็ตก่อนวัยอันควร...เร่งเด็กติดเกม

 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มา : ไทยโพสต์ ฉบับวันที่  25 มิถุนายน 2557

 30-6  

 

พ่อแม่ทำงานต่างถิ่น-ห่างบุตรหลานลูกพัฒนาการช้า-เสี่ยงถูกทำรุนแรง

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่  30 มิถุนายน 2557

   

Login