Friday, February 23, 2018
   
Text Size
Login English Version

ตุลาคม-ธันวาคม 2556

11-10

กระทุ้งครูไทยปรับวิธีสอน เสริมทักษะชีวิต-ปลูกฝังจิตสำนึกเด็ก ชี้หากสำเร็จไม่ต้อง

อาจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มาของข่าว โพสทูเดย์ ฉบับ วันที่ 11 ตุลาคม  2556

11-10

จับพระ-นางวัยละอ่อน...โฆษณาสินค้าผู้ใหญ่ กลยุทธ์ตลาด!!!ไอเดียสร้างสรรค์เพื่อ

อาจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มาของข่าว ไทยโพสท์ ฉบับ วันที่ 11 ตุลาคม  2556

25-10

พลัง"ฉลาด"สร้างได้?

อาจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มาของข่าว กรุงเทพธุรกิจ ฉบับ วันที่ 25 ตุลาคม  2556

27-10

โน่น นี่ นั่น

อาจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มาของข่าว สยามรัฐ ฉบับ วันที่ 26 ตุลาคม  2556

31--10

"เล่า อ่าน เล่น เครื่องมือสร้างเด็กไทย สร้างเด็กอาเซียน" แนวคิดงาน"มหกรรมเล่น

อาจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มาของข่าว กรุงเทพธุรกิจ ฉบับ วันที่ 31 ตุลาคม  2556

2-11

เทคนิคเติมพลังสมอง3ช่วงวัย

อาจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มาของข่าว สยามรัฐ ฉบับ วันที่ 2 พฤจิกายน 2556

6-11

มหกรรมเล่านิทานอ่านและเล่นกับลูก

อาจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มาของข่าว ข่าวสด ฉบับ วันที่ 6 พฤจิกายน 2556

14-11

ความรุนแรงในครอบครัว

อาจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มาของข่าว ข่าวสด ฉบับ วันที่ 11 พฤจิกายน 2556

16-11

5วิธีสร้างกระบวนการรู้คิด'น้องวัยเรียน'

อาจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มาของข่าว ข่าวสด ฉบับ วันที่ 14 พฤจิกายน 2556

18-11

สร้างกระบวนการรู้คิด 3 ช่วงวัยกับ 5 ขั้นตอน

อาจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มาของข่าว เดลินิวส์ ฉบับ วันที่ 16 พฤจิกายน 2556

19-11

เลี้ยงลูกให้เป็น'เด็กช่างคิด'

อาจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มาของข่าว มติขน ฉบับ วันที่ 18 พฤจิกายน 2556

7-12

ข่าวสังคมธุรกิจและภาครัฐ: รศ.จุมพล รอดคำดี

อาจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มาของข่าว โพสท์ทูเดย์ ฉบับ วันที่ 7 ธันวาคม 2556

Login