Friday, February 23, 2018
   
Text Size
Login English Version

กรกฎาคม - กันยายน 2556

6-7
      

อาจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มาของข่าว :ไทยโพสต์ ฉบับ วันที่ 6 กรกฏาคม  2556
20-7
    

อาจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มาของข่าว :บ้านเมือง ฉบับ วันที่ 
20 กรกฏาคม  2556  
24-7
รายงานพิเศษ: 'ของเล่น' ดาบสองคมสำคัญกว่าตำรา-อันตรายถึงชีวิต

อาจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มาของข่าว :โพสต์ทูเดย์ ฉบับ วันที่ 
24 กรกฏาคม  2556  
25-7

Gen M ชีวิตติด Like

อาจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มาของข่าว :กรุงเทพธุรกิจ ฉบับ วันที่ 
25 กรกฏาคม  2556  

3-8

สถานีพัฒนาสังคม: การเตรียมความพร้อมเด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียน ตอนที่ ๒ การพัฒนาให้เด็กไทยมีความเข้มแข็ง

อาจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มาของข่าว :โพสต์ทูเดย์ ฉบับ วันที่  3 ตุลาคม  2556  

21-8

ห่วงเด็กไทยท้องไม่พร้อม-รุนแรงแนะตั้งรับอายุสังคมผ่านโลกไอที

อาจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มาของข่าว :คมชัดลึก ฉบับ วันที่  21 สิงหาคม 2556  

22-8

เตือนไทยรับมือสังคมล่มสลายหากไร้เด็กเกิดใหม่

อาจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มาของข่าว :ไทรัฐ ฉบับ วันที่  22 สิงหาคม 2556  

12-9

สารพัดปัญหาเด็กที่ผู้ใหญ่วางเฉยไม่ได้แล้ว

อาจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มาของข่าว :ไทรัฐ ฉบับ วันที่  12 กันยายน 2556 

12-899

รายงานพิเศษ: ขบถเด็กยุคใหม่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง

อาจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มาของข่าว :ไทรัฐ ฉบับ วันที่  12 กันยายน 2556 
Login