Friday, February 23, 2018
   
Text Size
Login English Version

มกราคม - มีนาคม 2556

untitled_copy

7 ปัจจัยสู่ความสำเร็จ แฮปปี้เวิร์กเพลสระดับพื้นที่

อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล
อาจารย์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มาของข่าว :ไทยโพสต์ ฉบับ วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2556

hhh

 

 

อาจารย์ อิทธิพล ปรีติประสงค์
อาจารย์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มาของข่าว :โพสต์ทูเดย์ ฉบับ วันที่ 28 มกราคม 2556

 
 

 
 

 
 

 

suriyadeo3

 

เสียงสะท้อนผ่านวันเด็ก 

อาจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มาของข่าว :
กรุงเทพธุรกิจ ฉบับ วันที่ 21 มกราคม 2556

 

7 ปัจจัยสู่ความสำเร็จ แฮปปี้เวิร์กเพลสระดับพื้นที่

อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล
อาจารย์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มาของข่าว :ไทยโพสต์ ฉบับ วันที่ 7  กุมภาพันธ์  2555

Login