Friday, February 23, 2018
   
Text Size
Login English Version

ตุลาคม-ธันวาคม 2555

 
ako

 "กฎหมายยั่วยุฆ่าตัวตาย"ป้องกันเรียนแบบดารา

อาจารย์ อิทธิพล ปรีติประสงค์
อาจารย์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มาของข่าว :คม ชัด ลึก ฉบับ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

ผู้ปครองมีเวลาอยู่กับลูก อย่าปล่อยชมสื่อตามลำพัง

อาจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มาของข่าว :ไทยโพสต์ ฉบับ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555

 

แนะใช้กรณี "แรงเงา" เร่งครูเปลี่ยนวิธีสอน

อาจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มาของข่าว : เดลินิวส์ ฉบับ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555

อจ.แนะปูเร่งแก้ปัญหาเด็ก

อาจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มาของข่าว : มติชน ฉบับ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2555

ชี้ทางแก้เด็กเลียนละคร-ติดเกมส์

อาจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มาของข่าว : ข่าวสด ฉบับ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2555

2 หมอ แนะร่วมแก้ปัญหาเด็กติดเกมส์

อาจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มาของข่าว : กรุงเทพธุรกิจ ฉบับ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2555

วัยรุ่น 14 ติดเกมส์หนัก ฟันแม่ดับ ถูกด่า-สั่งหามเล่น

อาจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มาของข่าว : ไทยรัฐ ฉบับ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555

แฉเหตุห้ามเฟสบุ๊ก ดช.ฆ่าแม่ แทงคาห้องนอน

อาจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มาของข่าว : ข่าวสด ฉบับ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555

สลดเด็กชายวัน 14 ฆ่าแม่เหตุคลัง ห้ามเล่นเฟสบุ๊ค

อาจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มาของข่าว : ข่าวสด ฉบับ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555

 สลดลูกวัย14ถูกด่า ไล่ฆ่าแม่สปาร์ตาฟันพี่สาว

อาจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มาของข่าว: ไทยรัฐ ฉบับ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555

แนะเปลี่ยนครูเป็นผู้อำนวยการสอน ต้องพัฒนาความรู้คิด และจิตสำนึกของเด็ก
อาจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มาของข่าว : แนวหน้า ฉบับ วันที่ 16  ตุลาคม 2555

แนะหลักบริหารโรงเรียนประถมฯ
อาจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มาของข่าว : ไทยรัฐ ฉบับ วันที่ 13  ตุลาคม 2555

Login