Friday, February 23, 2018
   
Text Size
Login English Version

กรกฎาคม-กันยายน 2555

สร้างรากฐานเด็กเข้มแข็ง ส่งเสริมอนาคตชาติมั่นคง
อาจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มาของภาพและข่าว : ไทยโพสต์ ฉบับ วันที่ 24  กันยายน 2555

 มหิดลดึง อปท. ร่วมภาคีพัฒนาเด็ก-ครอบครัว
อาจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มาของข่าว : ไทยรัฐ ฉบับ วันที่ 15  กันยายน 2555

 ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มาของข่าว : ไทยรัฐ ฉบับ วันที่ 13  กันยายน 2555

 หยุด! การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

อาจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มาของข่าว : ข่าวสด ฉบับ วันที่ 28 สิงหาคม 2555

 แกะรอยคดี'คลิปโหด'ม.6 คลั่ง-ทำร้ายคน

อาจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มาของข่าว : ข่าวสด ฉบับ วันที่ 29 กรกฎาคม 2555

 ชี้เด็กก้าวร้าวเลียนแบบสังคมรุนแรง 'หมอเดว-ครูหยุย'มอง

อาจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มาของข่าว : ไทยโพสต์ ฉบับ วันที่ 27 กรกฎาคม 2555

 หมอเดว'แนะพัฒนาครูก่อนแจกแท็บเล็ต

อาจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มาของข่าว : ASTVผู้จัดการรายวัน ฉบับ วันที่ 20 กรกฎาคม 2555

 ศธ.มั่นใจคุมนร.ใช้แท็บเล็ตไม่หลงทาง

อาจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มาของข่าว : เดลินิวส์ ฉบับ วันที่ 20 กรกฎาคม 2555

 เปิดตัวเว็บไซต์ STOP TEEN MOM หยุด! การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

อาจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มาของข่าว : สยามรัฐ ฉบับ วันที่ 17 กรกฎาคม 2555

 สังคมน่าห่วงครอบครัวไทย ติด"พนัน"งอนแงม

อาจารย์ ดร.วิมลทิพย์  มุสิกพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มาของภาพและข่าว : มติชน ฉบับวันที่  11 กรกฎาคม 2555

 จี้สร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทยเสื่อม

อาจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ที่มาของข่าว : ไทยรัฐออนไลน์ ฉบับ วันที่ 10 กรกฎาคม 2555

Login