Monday, May 21, 2018
   
Text Size
Login English Version

มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560

 12-1

 

 

บุหรี่ไฟฟ้า อันตรายกว่าที่คิด

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ news 108 

ฉบับวันที่ 12 มกราคม 2560

 

 
 13-1  

 

 

ข่าวสั้นเดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่นทั่วไทย: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมาก

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ฉบับวันที่ 13 มกราคม 2560

 

20-1  

 

 

เผยผู้ใหญ่ใช้วินัยเชิงลบ 86% เลี้ยงเด็ก สั่งห้าม-เปรียบเทียบ-ลงโทษทำร้ายจิตใจ

 

 

 

ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

 

อาจารย์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ฉบับวันที่  20 มกราคม 2560

 

20-2-1  

 

 

 

แผนเพิ่มประชากร ต้องรื้อการศึกษาทั้งระบบ

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

ฉบับวันที่  20 กุมภาพันธ์ 2560

 

7-2  

 

 

CKMD BBL Symposium

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ฉบับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560