Monday, May 21, 2018
   
Text Size
Login English Version

กันยายน - ตุลาคม. 2559

     3-9

ทัวร์เชิงเกษตร..นอกห้องเรียน

ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 3 กันยายน 2559

 9-9  

แนะกลยุทธ์ไม่เป็นเหยื่อ "โปเกมอน"

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับวันที่ 9 กันยายน 2559

 10-9  

แนะสร้างวินัยให้เยาวชน รู้เท่าทันสื่อออนไลน์

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 10 กันยายน 2559

 17-9  

วอนไม่สูบบุหรี่ให้เด็กเห็น

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 กันยายน 2559

20-9  

1 เดือน โปรเกมอน โก จุดเริ่มต้นสังคมดิจิทัล

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่  20 กันยายน 2559

 1B-161001008086-1  

เยาวชนแห่งชาติร้องขอผู้ใหญ่โปรดฟัง...เราบ้าง

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์มไทยโพสต์ ฉบับวันที่  1  ตุลาคม  2559

2B-161001008066-1

 

แข่งขันร้องเพลงเด็กเสริมVSกดดันลูก???

ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์มไทยโพสต์ ฉบับวันที่  1  ตุลาคม  2559

 

 7

เสวนาสถาบันเด็ก ครั้งที่ 2

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้  ฉบับวันที่  7  ตุลาคม  2559

 8  

เสวนาสถาบันเด็ก ครั้งที่ 2

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่  10  ตุลาคม  2559

 C-161013008146-1  

 

ขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ ไทยแลนด์ 4.0

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่  13  ตุลาคม  2559

C-161013011172-1  

เลี้ยงลูกในยุคดิจิทัล

ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

อาจารย์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 3 กันยายน 2559

B-161014018051-1  

ขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ ไทยแลนด์ 4.0

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมืองฉบับวันที่ 14  ตุลาคม  2559

C-161015006069-1  

 

เมื่อโลกก้าวสู่ยุคดิจิทัล 4 ทักษะสมองแห่งอนาคตที่ลูกต้องมี

ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

อาจารย์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสทูเดย์ฉบับวันที่ 15 ตุลาคม 2559

B-161018005059

 

ชี้ความสำคัญสมองสามส่วนในมนุษย์ พ่อแม่คือผู้บ่มเพาะการพัฒนาสมองของลูก

ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

อาจารย์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันที่ 18 ตุลาคม 2559

C-161020023082-1

 

สอนลูกให้ทันดิจิทัลด้วย 4 ทักษะพัฒนาสมอง

ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

อาจารย์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจฉบับวันที่ 20 - 23 ตุลาคม 2559

 26

 

4ทักษะสมองแห่งอนาคต'ที่ลูกต้องมี

ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

อาจารย์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 22 ตุลาคม 2559

 24  

 

ผู้เชี่ยวชาญแนะเทคนิคเสริมทักษะสมองเด็กยุคดิจิตอล

ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

อาจารย์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 24 ตุลาคม 2559

 22  

 

4 ทักษะ สมองที่ลูกต้องมีในยุคดิจิตอล

ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

อาจารย์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ตุลาคม 2559