Thursday, June 21, 2018
   
Text Size
Login English Version

image image image
แถลงข่าวบทเรียนกรณีเด็กตกตึก และเด็กตายในเนอสเซอรี่
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์วิจัยความปลอดภัยในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดงานแถลงข่าวในหัวข้อ “บทเรียนกรณีเด็กตกตึก และเด็กที่เสียชีวิตในเนอสเซอรี่” ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
บรรยายหัวข้อ บทบาทของเจ้าหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือเด็ก : การดูแลด้านจิตใจและสภาวะทางอารมณ์”
วันที่ 8 พค 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กทม. อาจารย์ นายแพทย์สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “บทบาทของเจ้าหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือเด็ก : การดูแลด้านจิตใจและสภาวะทางอารมณ์”
อาชาบำบัด Executive summary 24 เมษายน 2561
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้อำนวยการ


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผู้อำนวยการ
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
prev
next

 

Banner update

training