Saturday, June 24, 2017
   
Text Size
Login English Version

image image image image image image
ประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “พลังบวกเพื่อเด็ก: จุดเปลี่ยนการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย”   คุณภาพเด็กปฐมวัย คุณภาพประเทศ สอดรับรัฐธรรมนูญ ปี 60  
ieathailand 2015  On behalf of the National Institute for Child and Family, Mahidol University and the Congress organizing committee, we are delighted to welcome you to the 12th SEA Regional Scientific Meeting of the International Epidemiological Association 2015 (IEA-SEACON 2015), which will be held in Bangkok, Thailand in November.
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย สู่ประชาคมอาเซียน”   ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย สู่ประชาคมอาเซียน”
 
งานกาลาดินเนอร์ การกุศล "โครงการร่วมปัน แบ่งใจ สู่สายใยเด็ก และสตรี"   งานกาลาดินเนอร์ การกุศล "โครงการร่วมปัน แบ่งใจ สู่สายใยเด็ก และสตรี"
 
เข้ารับเกียรติบัตรในงานหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง   รศ. นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เข้ารับเกียรติบัตรในงานหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง 
 
พุทธิปัญญาเชิงบวก (Positive Cognitive Intelligence)  

พุทธิปัญญาเชิงบวก (Positive Cognitive Intelligence)วิทยาการรู้เชิงบวก เป็นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ในเรื่องของความคิดและความฉลาดของมนุษย์(ภาวะของจิตใจและกระบวนการที่มนุษย์ควบคุมเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารเพื่อความเข้าใจของตน)มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ (Inter-disciplinary) และสหวิชาชีพ(Inter-professionalization)

สารจากผู้อำนวยการ


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการ
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล

 

อ่านต่อ..

 

ข่าวทั่วไป

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
prev
next

ทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

ทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

การให้บริการพื้นที่เช่าเพื่อปฏิบัติการวิจัย

News image

      สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้จัดสรรพื้นที่สำหรับให้บริการเช่า เพื่อเป็นสำนักงานและห้องปฏิบัติการวิจัย รายละเอียดของพื้นที่เช่า เป็นพื้นที่ ชั้น 6 อาคารปัญญาวัฒนา ของสถาบัน รวมพื้นที่ 1,240  ตร.ม. พื้นที่เช่าแบ่งเป็นสองโซน ดังนี้ 1. โซนสำนักงาน  มีพื้นที่  655.92 ตร.ม. ประกอบด้วย                       ...

มาตรการประหยัดกระดาษและหมึกพิมพ์

News image

มาตรการประหยัดกระดาษและหมึกพิมพ์  

ประชุม/อบรม/ศึกษาดูงาน

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
prev
next

การใช้การละเล่นไทยเพื่อส่งเสริม Executive Function

News image

การใช้การละเล่นไทยเพื่อส่งเสริม Executive Function ในเด็กระดับอนุบาลและประถมศึกษาวิทยากรโดย... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ  ยงย่วน และคณะวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2560ณ สถ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษ

News image

ขอเชิญครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้สนใจเข้าร่วม  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2” วันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเจริญสามัคคี ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,200 บาท ...

หลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ อย่างเป็นองค์รวม

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ อย่างเป็นองค์รวม ...

การให้บริการวิชาการศึกษาดูงานสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครั

งานสนับสนุนการบริการวิชาการ  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  ขอแจ้งหน่วยงานของสถาบันที่ให้บริการศึกษาดูงานและแจ้งหลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการ  สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-4410602-8 ต่อ 1417 ...

โครงการฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง

โครงการฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง ขอเชิญแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และบุคลากรทางการแพทย์และการศึกษา สมัครเข้าร่วมการอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง (Denver ...

กิจกรรม : มหัศจรรย์แห่งนิทาน ตอน สถาบันเด็กสานรัก ครั้งที่ 18

News image

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  ขอเชิญผู้สนใจพาบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรม  มหัศจรรย์แห่งนิทาน ตอน สถาบันเด็กสานรัก ครั้งที่ 18   ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เลี้ยงเด็กสมวัยกับเด็กไทย 4.0

News image

ขอเชิญครู พ่อแม่  และผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เลี้ยงเด็กสมวัยกับเด็กไทย 4.0 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ห้องเจริญสามัคคี ชั้น 3 ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท (สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 1 ส.ค. ...

รับสมัครงาน

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next

Banner update

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
prev
next

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริ

News image

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา   วางพานพุ่มถวายราชสัการะ ...

กิจกรรมวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระราชทานนาม ปี 2558

News image

กิจกรรมวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระราชทานนาม ปี ...

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2558

News image

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2558   วันที่ 6 สิงหาคม ...

กิจกรรมวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระราชทานนาม

News image

กิจกรรมวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระราชทานนาม วันที่ 2 มีนาคม ...

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา 2556

News image

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา 2556 วันที่ 23 พฤษภาคม 2556                                   ...

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556

News image

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556                                                                                    ...

กิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2556

News image

กิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ประจำปี 2556 วันพุธที่ 10 เมษายน 2556                                                 ...

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕

News image

                                                                      ...

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖

News image

                                                                                                          ...

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556

News image

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว                  ...

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

News image

พิธีสวดมนต์ไหว้พระ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันมาฆบูชา

News image

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระเนื่องในวันมาฆบูชา

วันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน ครบ 15 ปี

News image

วันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน ประจำปี 2555 ครบรอบ 15 ปี สถาบัน สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว                      ...

วันเด็กแห่งชาติ

News image

วันเด็กแห่งชาติ(National Children’s Day Celebration)

กิจกรรมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตใหม่

News image

กิจกรรมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตใหม่หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สา...

วันวิสาขบูชา

News image

วันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น 15  ค่ำ เดือน 6

วิดิทัศน์สถาบัน

Login