คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip เข้าสู่ระบบSkip รายวิชาทั้งหมด

รายวิชาที่มีอยู่

  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์
    เรื่อง "ต้นทุนชีวิต"
    โดย ..อาจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี 
    ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

    วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนด้วยแนวคิดเชิงบวกที่เป็นปัจจัยสร้าง อันมีผลให้เด็กและเยาวชนสามารถดำรงชีพในสังคมได้อย่างมีความสุขSkip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 วันนี้ พฤหัสบดี, 27 เมษายน 27 28 29
30       
Skip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี