คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip เข้าสู่ระบบSkip รายวิชาทั้งหมด

รายวิชาที่มีอยู่

  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์
    เรื่อง "ต้นทุนชีวิต"
    โดย ..อาจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี 
    ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

    วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนด้วยแนวคิดเชิงบวกที่เป็นปัจจัยสร้าง อันมีผลให้เด็กและเยาวชนสามารถดำรงชีพในสังคมได้อย่างมีความสุขSkip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 วันนี้ ศุกร์, 18 สิงหาคม 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Skip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี